начало / PRINS СИСТЕМИ / Direct LiquiMax-2.0

Direct LiquiMax-2.0

система на течна фаза,
подходяща за двигатели със директно впръскване на горивото

 

Система на течна фаза,подходяща за двигатели със директно впръскване на горивото

LiquiMax-2.0 Direct е система работеща на течна фаза предназначена за двигатели със директно впръскване на горивото. Директно впръскване означава, че горивото се впръсква под високо налягане [20-200 бара] директно в цилиндъра вместо впръскване в тръбопровода. Direct система LiquiMax-2.0 използва помпа за високо налягане и горивните инжектори на бензиновата система, за да инжектирате LPG в течно състояние в цилиндъра.

Direct LiquiMax-2.0 е напълно съвместима с бензиновата технология и използва максимално нейните електрониката и компоненти. С LiquiMax-2.0 водача няма да усети разлика между LPG и бензин.

Обширните изследвания от Prins в сътрудничество с холандския университет показа, че LPG горивото е много подходящо за двигатели с директно впръскване на горивото. Ефективността на двигателя чрез използването на втечнен нефтен газ се увеличава значително. Това води до намаляване на CO2 и увеличаване ефективността на двигателя с до 10%, което е резултат на химичнире и физични свойства на LPG..


Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top