Prins VSI

система на газова фаза,
подходяща за многоточкови инжекциони
и двигатели с директно впръскване на горивото

Система на газова фаза,подходяща за многоточкови инжекциони и двигатели с директно впръскване на горивото

VSI е модерна газова система работеща на газова фаза. Подходяща е както за многоточкови инжекциони (VSI-2.0) така и за двигатели с директно впръскване на горивото (VSI-DI). Със системата VSI няма разлика при шофиране с бензин и газ. Води до намаляване на вредните емисии и разходите  за гориво.

VSI е разработена в тясно сътрудничество с Keihin Corp. от Япония, един от водещите световни производители на инжектори, което е гаранция за качество и надеждност.

Системата VSI е напълно интегрирана с ECU-то на превозното средство, (E) OBD съвместима е, поради което не се изисква монтажа на емулатор.

Всички компоненти са в съответствие с най-строгите разпоредби и сертификати. Инсталирането бърза и лесна благодарение на компактния дизайн на компонентите.

Диагностичния софтуер е уникален и позволява фина настройка на системата за постигане оптимална производителност и намаляване на емисиите.


Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top