Газови ситеми с течна фаза от Vialle


Защо Vialle /Холандия/ е най добрата газова ситема на световния пазар ?

Предимства на ситемите на Vialle:

 • Намаляване на разходите за гориво
 • Няма видима разлика между шофиране с бензин и шофиране с пропан-бутан
 • Няма загуба на мощност, което означава, че не се намалява максималната скорост на колата
 • Ускорението не се намалява при използването на автогаз
 • Увеличена мощност и въртящ момент на двигателя
 • Не е необходима допълнителна поддръжка и шофьорът може да остане с първоначалния си график за обслужване
 • Не се влияе от външни фактори (температура, влажност, надморска височина)
 • Системата не е чувствителна към състава на горивото и условията на заобикалящата околна среда като температура, влажност или височина
 • Намаляване на вредните емисии от СО2 с до 20%
 • Отговаря на стандартите на Европейския Съюз - регулации EC 67 R01 и EC R115
 • Както за новите, така и за вече съществуващите превозни средства важи условието за спазването на стандарта за вредни емисии Euro 6

Гаранция:

Само инсталираните в Нито Аутогаз системи на Vialle са с гаранция важаща за територията на България и останалите Европейски страни.

Въведение:

Автомобилите с бензинови двигатели могат да бъдат допълнително оборудвани с фабрична газова уредба с течно впръскване на горивото (Liquid Propane Injection – LPi). При тази технология пропан-бутана се подава в течно състояние, което позволява много по-голяма точност в процеса на впръскване. Това води до по-нисък разход на гориво, а охлаждащият ефект на разширяващия се газ подобрява насищането в горивната камера, което води до повишаване на мощността на двигателя.

Технология:

LPi системата работи на принципа на бензиновите инжекционни системи.
Уредбата се състои от резервоар за газ с вградена мембранна помпа, която увеличава налягането в системата с 5 бара на изхода на бутилката и впръсква втечнения пропан-бутан газ в регулатора за налягане. Той коригира и контролира налягането и е снабден с електромагнитна клапа, която се отваря при задействане на превключвателя за гориво и преминаването от бензин на пропан-бутан. Горивото достига инжекторите, като излишното такова се връща в резервоара за газ по тръбопровод следващ бензиновата горивна система.
LPi инжекторите се управляват от компютъра на системата. Импулсът, предназначен за бензиновите инжектори, който идва от компютъра на автомобила се трансформира и се използва за работата на LPi инжекторите. По този начин, всички импулси за управление на двигателя и извършване на диагностика от компютъра на автомобила остават непроменени. Подробна информация за LPi

Нововъведение:

Системаta за директно инжектиране на пропан-бутана LPdi от Vialle заобикаля всмукателните клапани, което я прави много подходяща за новите двигатели с директно впръскване. Течният газ се вкарва в цилиндрите чрез стандартните бензинови инжектори. Подробна информация за LPdi

Опазване на околната среда:

Пропан-бутанът е най-широко използваното алтернативно гориво за автомобилен транспорт. Той задвижва повече от 10 млн. автомобила в 54 страни по целия свят и предлага непосредствен и конкретен начин за подобряване качеството на въздуха, особено в градска среда. По отношение на емисиите на вредни газове е научно доказано, че пропан-бутанът отделя 50% по-малко въглероден окис, 40% по-малко въглеводороди, 35% по-малко азотни окиси и 50% по-малко озоно-образуващи субстанции в сравнение с бензина. В същото време, пропан-бутанът има важна роля за забавяне на климатичните промени. Например, пропан-бутанът дава средно 10-15% по-ниски емисии на въглероден двуокис от бензина.

Официален сайт на Vialle: www.vialle.nl